SRo 3 Rádio Devín

RadioDeck App

RadioDeck App
Download RadioDeck on AppStore
Download RadioDeck on Google Play

Station Info

Rádio Devín, programová služba dávajúca priestor umeleckým, literárno-dramatickým, umeno-vedným rozhlasovým útvarom, ako aj hudobným žánrom nekomerčného typu. Klasická hudba, jazz, alternatíva, art rock, folk, šansón, experimentálna hudba...

Location

Bratislava, Bratislava Region, Slovakia

Language

Slovak

Genres

Talk, Classical